سپیدافزار

sepidafzar

دستگاه توزین

دستگاه توزین برای اندازه گیری وزن محصول مورد استفاده قرار می گیرد. بسته بندی محصول اکثرا توسط کارگر انجام میشود اگر به هر دلیلی کارگر در کارتن بسته بندی تعداد محصول را اشتباه کرده باشد به جز وزن کردن بسته راه دیگری وجود ندارد بنا براین این دستگاه قابلیت تشخیص و جدا سازی این بسته بندی را از خط تولید میباشد و بنا به سرعت و وزن خط تولید طراحی و ساخته میشود.


 جهت سفارش با اندازه های دلخواه با با تماس حاصل فرماییید.