سپیدافزار

sepidafzar

لیبل چسبان سه طرفه


این دستگاه جهت چسبانیدن لیبل های پشت چسبدار در سه جهت محصول با ظروف گرد فرم دار مستطیل و غیره طبق سفارش میباشد. در محصولهایی که نیاز به لیبل در سه جهت محصول (چپ و راست و سطح روی محصول ) میباشد این دستگاه به طور همزمان این قابلیت را دارا میباشد. از این دستگاهها جهت پلمپ کردن درب محصول نیز استفاده مشود.


 جهت سفارش با اندازه های دلخواه با ما تماس حاصل فرماییید.