سپیدافزار

sepidafzar

نقاله های آسانسوری (بالا بر)


به دلیل محدودیت فضا در برخی از واحدهای تولیدی یا عدم پیش بینی لازم، گاهی اوقات استفاده از نقاله های شیبدار مقدور نمی باشد. در این زمان استفاده از نقاله های آسانسوری توصیه می شود. در این نوع نقاله ها حداکثر فضای لازم (طول و عرض) برابر است با 1/5 تا 2 برابر بسته ای که قرار است بر روی آن حمل شود. همچنین هیچ گونه محدودیتی از نظر ارتفاع وجود ندارد. در این نوع نقاله ها انتخاب جهت ورود بسته به نقاله و خروج به اختیار می باشد. نقاله آسانسوری امکان انتقال از پایین به بالا و بلعکس را دارد.


جهت سفارش با اندازه های دلخواه با ما تماس حاصل فرماییید.