سپیدافزار

sepidafzar

نقاله های زنجیری

نقاله های زنجیری اصولاً به سه دسته تقسیم می شوند: 1- نقاله های اسلت 2- نقاله با زنجیرهای مسطح 3- نقاله با زنجیرهای مودولار هر کدام از زنجیرها و نوع نقاله ها به نسبت نوع محصول متغییر میباشد و طبق نیاز طراحی و ساخته میشود.


جهت سفارش با اندازه های دلخواه با ما تماس حاصل فرماییید.