سپیدافزار

sepidafzar

پالتایزر (palletizer)


این دستگاهها برای چیدن محصول بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در اکثر کارخانجات محصولات روی پالت چیده شده و انبار میگردد این کار به جهت وزن بسته بندی برای کارگر کار طاقت فرسا میباشد . بنابراین این دستگاه قابلیت چیدن عمودی بسته بندی را دارا میباشد وبه نسبت نوع تولید طراحی و ساخته میگردد.


جهت سفارش با اندازه های دلخواه با با تماس حاصل فرماییید.